Spring til indhold

Lyngå

Velkommen til landsbyen midt i det naturskønne Favrskov

Vedtægter

Lyngå Sogns Borgerforening CVR 33517041
Stiftet den 15. juli 1974

 

 1. Det er foreningens formål
  • at varetage medlemmernes interesser og gennem sit virke på bedste måde at skabe kontakt mellem myndighederne og foreningens medlemmer
  • at fremme forståelsen for sammenholdets betydning ved løsning af fælles opgaver
  • at planlægge og tilrettelægge fælles arrangementer
 2. Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen.
 3. Som medlem af foreningen kan optages enhver person med fast bopæl i Lyngå sogn.
 4. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for et tidsrum af 2 år. Første år afgår 2 medlemmer, andet år 3 medlemmer.Bestyrelsen konstituerer sig selv.

  Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter og 2 revisorer, som vælges for 2 år ad gangen.

 5. Bestyrelsen har den udøvende magt i alle foreningens anliggender i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.
 6. Bestyrelsen holder møde i det omfang, det skønnes nødvendigt.
 7. Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni. Regnskabsåret går fra 1. juni til 31. maj.Generalforsamling bekendtgøres via Lyngå bys hjemmeside senest 8 dage forinden.

  Generalforsamlingen vælger selv en dirigent, og afstemninger foregår skriftligt, hvis det forlanges.

 8. Afstemninger ved generalforsamling afgøres ved simpelt flertal, dog skal der med forslag til a) foreningens ophævelse eller b) ændring af vedtægter være 2/3 majoritet af de mødte.Ophævelse af foreningen kræver 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

  Ved foreningens ophævelse udarbejder bestyrelsen forslag til anvendelse af eventuelle midler. Forslag godkendes af generalforsamlingen.

Nyhedsbrev

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter
man
tirs
ons
tors
fre
lør
søn
m
t
o
t
f
l
s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Tag et kig i arkivet

  Lokal

 • Der er ingen indlæg

  Kommunal

 • Der er ingen indlæg

  National

 • Der er ingen indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *