Højskoletime – En folkelig fortælling om Luther

Ole Juul – torsdag 2. november kl. 11.00 i Konfirmandstuen

Tidligere sognepræst i Ødum-Hadbjerg, Ole Juul, vil denne formiddag fortælle om manden bag det navn, som vi her i året for reformationsjubilæet hører igen og igen: LUTHER.

I sit folkelige foredrag om reformatoren Martin Luther fortæller Ole Juul om den fattige tiggermunk, der fra en ukendt og uanselig tilværelse i klosteret i Wittenburg bryder igennem i offentligheden i sin indædte kamp mod pavedømmet om den sande kristentro og lære. En kamp, der som en lavine satte skred i en række kirkelige og folkelige begivenheder og rørelser, der forandrede verden på en så omfattende måde, at vi stadig 500 år senere kan fornemme efterdønningerne. Fortællingen om Luther er ligeledes en fortælling om, hvor stærk en drivkraft troen kan være.

Om det er suOleJuulppe eller brunkål med flæsk, der går bedst til et reformationsforedrag, vides endnu ikke, men Nis Boesdal laver Luther-mad og Else Jensen bager Luther-småkager til kaffen. 

Tilmeldning af hensyn til maden fredagen før til Bjørn Anthonsen, tlf. 2089 0739, Pris kr. 50,- 

Foredrag – AT VÆKKE ERINDRINGER – med historiker Ove Dahl

RETROWORLS VENNER inviterer til foredrag med forfatter, historiker og leder af Dansk Center for Reminiscens, Ove Dahl

torsdag den 12. oktober. Kl. 19.00 – RETROWORLD, LERBJERG                                                  

Start aftenen med spisning kl.18.00 og hør Ove Dahls foredrag kl.19.00 

Tilmelding på telefon 40447540.

Det er lykkedes RetroWorlds Venner at få historikeren, forfatter og leder af Dansk Center for Reminiscens, Ove Dahl til at komme til Retroworld og fortælle om sine erfaringer med ”at vække erindringer”.

Ove Dahl er kendt for sin bogserie ” Tilbage til ” der dækker perioden fra 30’erne til 90’erne, med 10 år for hver bog.  Et betydeligt bogværk, der fortæller den nære historie gennem de ting, der blev oplevet af de danskere der i dag kan se tilbage på et langt liv.  Det som er særligt ved bogserien er hvorledes den er fremkommet. Det bygger nemlig i høj grad på hans over tyveårige arbejde med mennesker med demens.

Det er Retroworlds venner som står for arrangementet og kulturelt samvirke for Favrskov kommune har givet tilskud til afholdelse af aftenen.

Med venlig hilsen

RetroWorlds Venner. 

SMAGEN AF HØST søndag 15. oktober kl. 17.00

høstarrangementHøstgudstjenesten afholdes i fællesskab mellem Lyngå og Lerbjerg. Arrangementet indledes i Lyngå Kirke med et par høstsalmer kl. 17.00. Herefter fællesspisning i konfirmandstuen, hvor vi skal smage på årets høst.
Pris kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn. Børn på 7 år og derunder spiser med gratis. Tilmelding senest tirsdag d. 10. oktober til Bjørn, tlf. 2089 0739.

Menighedsrådet/Borgerforeningen 

Luther – til kamp med ordet

Caspar Koch- Levende fortælling tirsdag d. 3. oktober kl. 19.30 i Lyngå Kirke

Skuespiller og fortæller Caspar Koch har i anledningen af 500-året for Luthers teser i Wittenberg lavet kirkefortællingen ”Luther – til kamp med ordet”. Fortællingen kredser om den følsomme teolog, der tog kampen op mod paven, og samtidig var en grov karl, der kunne svine sine modstandere til på det voldsomste. Med stor sproglig finfølelse og genialitet skabte Luther det moderne sprog med sin tyske bibeloversættelse, samtidig med at hans personlige udtryksform brugte platte billeder af kroppens udsondringer. Det er med andre ord noget af en personlighed, som Caspar Koch vil fortælle om og gengive denne aften i Lyngå Kirke.

Oplev Landsbyen.

Giv en hjælpende hånd og der kvitteres med fællesspisning.

Indtil videre deltager Lene, Lars Bo og Tommy fredag eftermiddag – der er dog brug for flere. Kontakt evt. Lars Bo  på 23421744 (Lyngå’s repræsentant i Landbyrådet).

Skærmbillede 2017-09-08 kl. 13.16.40Program Oplev Landsbyen

 

710-2017-188072-Frivillige-til-Oplys-landsbyen

Kære alle, 

Først og fremmest skal I have mange tak for, at I alle har lyst til at hjælpe til at få Oplev Landsbyen til at blive en succes. Jeg har netop tjekket det første langtidsvejrvarsel, hvor det ser ud til at blive skyfrit. Det satser vi på, ikke kommer til at ændre sig!
Grunden, til at jeg skriver til jer, er at vi jo meget gerne vil invitere jer til at være en del af den fællesspisning, der afrunder Oplev Landsbyen den 23. september. Fællesspisningen starter kl. 17.30 og vil være i Grundfør forsamlingshus. Fællesspisningen er gratis som en lille tak for jeres store arbejde, men af hensyn til bestilling og forsøget på at afværge det værste madspild, vil vi gerne have en tilbagemelding fra jer, om I deltager lørdag aften fra kl. 17.30. I melder jer til ved at skrive til mig. Har I tilmeldt flere som frivillige, må I også gerne svare for dem med navns nævnelse  - så kan jeg bedre bevare overblikket. I må meget gerne forsøge, om I kan vende tilbage inden mandag – jo tidligere jo bedre. Angående yderligere information om mødetidspunkter, sted og direkte opgaver, så sender vi det til jer i næste uge. 

Med venlig hilsen

Anders Bjerggaard Nielsen AC-medarbejder Teknik og Kultur

Direkte tlf: 89644102 – Mobil: 51745266

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Lyngå Vandværk a.m.b.a.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på Lyngåhus torsdag 28. September 2017 kl. 19.30.

Bestyrelsen vil præsentere et tilbud fra Hadsten Vandværk om overtagelse af Lyngå Vandværk. Bestyrelsen vil gerne høre forbrugernes/andelshavernes holdning til tilbuddet. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Sammenlægning af Hadsten og Lyngå vandværker – baggrund.vandhane230

3. Hvad har Lyngå Vandværk nu?

4. Forslag/tilbud fra Hadsten Vandværk.

5. Omkostninger.

6. Fordele og ulemper.

7. Bestyrelsens holdning.

8. FAQ

9. Afstemning 

Der vil blive serveret kaffe, te og kringle.  Tilmelding er påkrævet senest tirsdag 26.9.2017 til formand Ib Simonsen på tlf: 24493512. 

Bestyrelsen for Lyngå Vandværk a.m.b.a. 

Bestyrelsens oplæg/præsentation finder du HER på hjemmesiden under fanen Vandværket.