Mindesten i Lyngå for modstandsgruppen ”JULIA”

 

DSC01679 

På fællesmødet med alle aktører i Lyngå i februar blev vi enige om at arbejde videre med idéen om en mindesten/stenskulptur for modstandsgruppen ”JULIA”.

 Idéen til denne blev fostret af en Lyngåborger og den direkte anledning var genudgivelsen af bogen af samme navn, som en en beretning af afdøde snedker Jens Peter Jensen om nogle stålsatte Lyngåborgeres modstandskamp under tyskernes besættelse af Danmark.

Menighedsråd og Borgerforening blev begge enige om at give et mindre kontant bidrag, såfremt der kunne findes en ’hovedsponsor’ til projektet. Flere private fonde blev spurgt, men med negativt resultat. Derimod imødekom et enigt Landsbyråd vores ansøgning på møde 31. maj, hvorefter projektet nu kan realiseres.

Menighedsrådet har foreslået, at mindestenen/stenskulpturen placeres på den tomme grund ved siden af kirken, hvilket borgerforeningen har takket ja til.

Opgaven med mindestenen/stenskulpturen er overdraget til stenskulptør Kjeld Pedersen, der har kendt Jens Peter Jensen personligt, tillige med andre fra modstandsgruppen ”JULIA”.

 Det er endnu for tidligt at sige noget konkret om, hvornår mindestenen/stenskulpturen bliver sat op, ligesom der heller ikke er taget stilling til under hvilke former, vi skal fejre afsløringen. Det vil være dejligt at få idéer og inputs fra borgere i Lyngå:

- Vil det f.eks. være en god idé at flytte de to parkbænke, der er placeret i krydset Hammelvej/Lyngåvej hen på grunden?

- Har Byforskønnelsesudvalget idéer til beplantning mv. rundt om stenen? Lyng f.eks.?

- Hvem skal forestå afsløringen?

- Skal vi holde en fest/reception i et telt på grunden (hvis det stadig er vejrmæssigt muligt)? Eller er der plads nok i konfirmandstuen?

- Skal indvielsen kombineres med en gudstjeneste?

- O.s.v, o.s.v.

 Mvh

Eigil

GRUNDLOVSDAG i præstegårdshaven tirsdag d. 5. juni kl. 13.00

IMG_0685Traditionen tro fejrer vi Grundlovsdag i præstegårdshaven med fællessang, grundlovstale og helstegt pattegris.

Ole Juul, tidligere sognepræst i Ødum-Hadbjerg, leverer grundlovstalen, og igen i år stiller Hinnerup Garden an på terrassen, så kaffen kan nydes til musik.

I godt selskab med Lyngå Folkekor runder vi dagen af med en kort gudstjeneste i Lyngå Kirke ca. kl. 16.00.

Pris: 50 kr. for voksne, 25 kr. for børn – og dem under 7 år spiser gratis. Der er ingen tilmelding – alle er velkomne! 

Petanque

Ny sæson starter 4. maj – kig forbi legepladsen. Der spilles petanque hver fredag kl. 19.00. Alle er velkommen.

Kontakt evt. Ninna Andersen, Lyngåvej 59,petanque_french_ball_game

tlf. 2946 1429 

Tak for indsatsen til årets affaldsindsamling.

Lyngå og omegn blev igen støvsuget for affald. Lyngå-borgerne mødte talstærkt op og gjorde en super-indsats – tilmed fik de øl, sodavand, kaffe, te og kage og sidst men ikke mindst gratis motion og frisk luft.IMG_4199

Der blev ialt indsamlet 320 dåser og 125 kg. andet affald – TAK FOR INDSATSEN :-) Du kan se en opgørelse over indsamlet affald gennem årene her: Affaldsstatistik Lyngå Tag også et kig i fanen galleri eller HER

 

 

 

 

Lyngå, Skjød og Lerbjerg Menighedsråd afholder offentligt menighedsmøde onsdag d. 25. april kl. 20.00 i konfirmandstuen.

 

Der vil på mødet være mulighed for at høre lidt om de idéer og tanker rådet har omkring vore kirker og kirkeliv. Mød op og lad os høre hvad du tænker om kirken; om der er noget du synes vi skal prioritere anderledes indenfor de rammer vi nu engang har. På mødet vil der også være mulighed for at spørge ind til regnskab og budget.

Det er derfor vigtigt du møder op og giver din mening til kende – det er jo din kirke det drejer sig om. Du kommer måske med inspiration, der kan være til stor gavn for kirkelivet i vore sogne.

Der serveres kaffe og kage.
Vi ser frem til et godt og konstruktivt møde. 

Bjørn Anthonsen Menighedsrådsformand

10552470_10152345611916088_4411550607103631471_n

Forårskoncert Lyngå Folkekor

Lyngå Kirke, tirsdag d. 24.4.2018 kl. 19.30apple-tree-flowers-2254916_960_720

Mildere luft, lysere dage, naturens opvågnen fra vinterens dvale: Vi glæder os over, at foråret er kommet og Lyngå Folkekor synger det velkommen denne aprilaften ved den årligt tilbagevendende forårskoncert. Undervejs i koncerten er der fællessange, hvor publikum får mulighed for også at lufte stemmerne. 

SOGNEUDFLUGT torsdag, d. 19. april 9.15

Udover historie som valfartskirke dannede Gl. Rye Kirke også rammen om valget af Christian III til dansk konge 4. juli 1534. Det valg markerede begyndelsen til enden på den katolske kristendom i Danmark, så det er altså noget af en historie, vi skal indvies i på årets sogneudflugt. Sognepræst ved Gl. Rye Kirke Iben Johanne Thomsen er vores guide.

18
Efter frokost på en af de dejlige spisesteder ved Silkeborgsøerne skal vi ombord på det gode skib Rylen og nyde den skønne natur ved Silkeborg og Himmelbjerget fra sø-siden. Kaptajnen fortæller lidt undervejs, mens vi drikker kaffe.

Der er afgang fra Lyngå Kirke kl. 9.15, og vi er hjemme igen ca. kl. 16.15. Pris for hele turen: 150 kr. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet til Kisser Andersen tlf. 6127 4207 SENEST torsdag d. 5. april. 

Affaldsindsamling

Søndag 22. april kl. 13.00

Affaldsdag 2017Se også dette link.

Affaldsindsamling i byen og omegnen. Du skal ikke tænke på tilmelding, bare mød op i Lyngå’s Have og vi vil udlevere sække m.v. Vi håber også på et hold til at vaske vejskilte, så Lyngå kan fremstå ren og pæn til vi går foråret i møde. Vi slutter ca. kl. 14.30 med kaffe og hjemmebag. Vær med til at gøre en forskel!

Byforskønnelsesudvalget 

Fællesspisning i anledning af sommertid.

Søndag 8. april kl. 18.00

IMG_0892
Foråret er over os og weberbanden er på spil igen.. Mød op i kon rmandstuen til hyggesnak og grillmad. Pris kr. 75,- for voksne og kr. 40,- for børn. Børn på 7 år og derunder spiser med gratis. Tilmelding til Bjørn på tlf. 20890739 senest onsdag 4. april.

Menighedsråd/Borgerforeningen