Generalforsamling i Borgerforeningen mandag 17. Juni kl. 18.00 i konfirmandstuen.

 

Lyngå Borgerforening indkalder til generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Borgerforeningen byder på en let anretning. Inge og Nis står for maden.

Sidste tilmelding fredag 14/6 af hensyn til maden – til Inge Søegaard på 20776386. Hvis du har et eller flere emner, du gerne vil have taget op, skal du give Inge besked senest den 10. juni på mail inge518@gmail.com

Skærmbillede 2019-05-30 kl. 19.40.49

Kom med i fællesskabet i Lyngå Borgerforening.

Vær med til at skabe endnu mere liv og aktivitet i og omkring Lyngå.

Det er naturligvis frivilligt, om man har lyst til at møde op til generalforsamlingen. Det skal der ikke herske tvivl om. Det er også helt frivilligt, om man vil engagere sig i de tiltag og aktiviteter, som borgerforeningen står for.

Men hvis du og din hustand har interesse i, at Lyngå (og omegn) skal være et attraktivt sted at bo, så vil vi kraftigt opfordre dig/jer til at møde op til denne hyggelige aften med god mad (foreningen betaler) og masser af snak.

Vi glæder os til at se DIG – husk tilmelding. 

 

Kom med på tur i frihedskæmpernes fodspor.

 
Mød op på Voermøllevej 20 – søndag d. 16 Juni kl 13.00
 
DSC09183
Vi går derpå ned til Voer mølle, hvor vi så kan filosofere lidt over hvor mon man har haft det nedgravede våbenlager.
Derpå går turen til de 2 nedkastningspladser, hvor man modtog de mange containere med våben, ammunition og sprængstoffer.
Vi ender hvor vi mødtes.
Turen vil tage et par timer.
Hvis vejret er uegnet til turen udsætter vi den til d. 23 Juni kl 13.00
 
MVH
Peder H. Mørup
NB:Hvis nogen har spørgsmål om turen så ring til mig på 20 933250
 
 
Uddrag fra bogen JULIA:

“Vi skulde denne Gang tage mod Maskinen på Rosenlunds Mark, der grænsede lige op til Skoven. KarlSkov, Ole og jeg fik overdraget det Hverv, at hente Møllens to Køretøjer. Det skulde foregaa uden at Beboerne paa Møllen hørte noget, og vi fik ogsaa Hestene ud af Stalden og spændt for Vognen uden at nogen hørte det. Resten af Mandskabet havde taget Opstilling på Pladsen.”

Hvis du ikke lige har fået læst den spændende beretning kan du gøre det HER på siden under fanen “Borgerforeningen”.

Tag gerne jeres børn og unge mennesker med på turen :-) måske de vil synes, at det er lidt spændende.

Sct. Hans, søndag 23. juni kl. 18.00

Sct. Hans fejrer vi – som vi plejer – den 23. juni bag præstegården med stort bål, heks, Midsommervisen, flødebollekast samt salg af pølser, kage og drikkevarer. DSC07731

Vi ser frem til stor opbakning igen i år og X-fingre for godt vejr.

Kl. 18.00 åbner boden og aktiviteterne begynder.

Kl. 18.30 båltale ved Bent Engelbrecht.

Kl. 19.00 tændes bålet.

Borgerforeningen

Festlig fejring af Grundlovsdag

Onsdag d. 5. juni

Kl. 12.30 Afsløring af mindesten, Lyngåvej

Kl. 13.00 Grundlovsmøde
i haven ved Lyngå Præstegård
Årets talere er:
Herluf Nydam Jensen og Nis Boesdal

Kl. 16.00 Gudstjeneste, Lyngå Kirke Lyngå Folkekor medvirker.DSC01765

Traditionen tro fejrer vi Grundlovsdag i præstegårdshaven med fællessang, grundlovstale og helstegt pattegris. Igen i år stiller Hinnerup Garden an på terrassen, så kaffen kan nydes til musik.

I godt selskab med Lyngå Folkekor runder vi dagen af med en kort gudstjeneste i Lyngå Kirke ca. kl. 16.00.

Pris: 50 kr. for voksne, 25 kr. for børn – og dem under 7 år spiser gratis.
Der er ingen tilmelding – alle er velkomne!